Privacyverklaring

Unito Sports , gevestigd aan Haven 2 te Stad aan ‘t Haringvliet
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Unito Sports acht een
zorgvuldige omgang met persoonlijke gegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig
verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. In deze privacyverklaring
leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan om deze zorgvuldig te
lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11-05-2018.

Gebruik van persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt
bijvoorbeeld bij het plaatsen van een bestelling via onze webshops. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend persoonsgegevens die
rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan
ons worden verstrekt om te verwerken. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bijzonderheden over uw looppatroon
– Actuele blessures die verband hebben met uw looppatroon
-Aanschafdatum, type en maatvoering van uw aangekochte (hard)loopschoenen
Doeleinden waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken

Registreren
U kunt zich bij gebruik van onze webshops registreren. Na registratie bewaren wij de door u gekozen gebruikersnaam en de door u
opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze pagina gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en wij u
kunnen contacteren in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde
gegevens niet aan derden verstrekken tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons
sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de
bevoegde autoriteit overhandigen.
Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat
nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken voor bijvoorbeeld het opsturen van
uw bestelling.

Contactformulier
Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een contactformulier waarbij u gevraagd wordt
om diverse gegevens in te vullen om uw vraag te kunnen behandelen. De gegevens die u ons toestuurt worden bewaard zolang als
naar de aard van de inhoud van uw bericht nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Advies bij aanschaf van (hardloop)schoenen
Wij verzamelen en registreren persoonsgegevens om u een zo goed mogelijk advies te kunnen geven bij de aanschaf van
(hardloop)schoenen. U kiest er zelf voor of en welke gegevens u hierbij aan ons verstrekt.
Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief aan waarin wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en diensten. Iedere nieuwsbrief
bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst met
abonnees.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij bewaren
persoonsgegevens voor zo lang als nodig is om uw bestellingen af te handelen inclusief garantie of niet langer dan strikt
noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens werden verzameld (bijvoorbeeld bij advies voor aanschaf
hardloopschoenen). De gegevens worden vervolgens gewist tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals fiscale
bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens)
Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij
kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan
de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
Publicatie en delen van gegevens
Wij publiceren uw klantgegevens niet en verkopen uw gegevens niet aan derden. We verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
Wij maken alleen gebruik van technische en functionele cookies en maken geen gebruik van analytische cookies of cookies voor
marketingdoeleinden. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw
computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook
kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser
verwijderen.


Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze
privacyverklaring geregeld te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijderen van) uw persoonsgegevens kunt u te
allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U kunt ons ook een verzoek sturen om uw gegevens in te zien, te
wijzigen of te verwijderen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Autoriteit persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de
privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van
persoonsgegevens.

Contactgegevens
Unito Sports
Betje Wolffstraat 18, 3245 RE Sommelsdijk
Tel: 0623856702
info@unitosports.nl